242/2012. (XII. 11.) számú határozata – Közalkalmazottak részére eseti béren kívüli juttatás (Erzsébet utalvány) biztosításáról döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
242/2012. (XII. 11.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak részére – az alpolgármester által javasolt felosztás szerint, a teljes évben teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló esetében 30 000 Ft juttatást, részmunkaidősök esetében ennek arányos részét alapul véve – 3 244 000 Ft értékben, rendkívüli béren kívüli juttatásként Erzsébet utalványt biztosít.
 
Az utalványok és kifizetőt terhelő adó és járulék kiadásokra 4 249 640 Ft támogatást szabadít fel a költségvetés erre a célra tervezett céltartalékából.
A kifizetés forrása az adóbírság és késedelmi pótlék többletbevétel.
 
A Képviselő-testület kéri a 2012. évi költségvetési rendelet vonatkozó előirányzatainak módosítását.
 
 
Határidő:2012. december 15.
Felelős: polgármester, jegyző
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.
polgármester
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                  
 
A kivonat hiteléül:
2012. december 12.
 
Dr. Horváth Béla jegyző