241/2012. (XII. 11.) számú határozata – Napirend elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
241/2012. (XII. 11.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az alábbi módosított napirendet fogadta el:
 
1.    Közalkalmazottak részére eseti béren kívüli juttatás (Erzsébet utalvány) biztosításáról döntés
2.    Átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
3.    Napközi Otthonos Óvodában az előző nevelési évben kifizetni elmulasztott pótlék utólagos kifizetéséről döntés
4.    Egyszeri tűzifa támogatásáról szóló rendelet elfogadása
5.    Vissza nem térítendő költségvetési támogatás elfogadásáról döntés
 
 
 
K.m.f.
                                         
 
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2012. december 12.
 
Dr. Horváth Béla jegyző