Polgárváros királyi panorámával

243/2012. (XII. 11.) számú határozata – Rudolf Józsefné alpolgármester szavazásból történő kizárása

2012-12-20

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
243/2012. (XII. 11.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület Rudolf Józsefné alpolgármestert kérésére, érintettsége okán a 3. napirend – Napközi Otthonos Óvodában az előző nevelési évben kifizetni elmulasztott pótlék utólagos kifizetéséről döntés – határozathozatalából kizárja.
 
 
 
K.m.f.
                         
 
Petrovics László s.k.
polgármester
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2012. december 12.
 
Dr. Horváth Béla jegyző

Last modified: 2012-12-20

A hozzászólás jelenleg zárva.