24/2017. (II. 8.) számú határozat – Településrendezési tervek módosításának megindítása, tervező megbízás

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

24/2017. (II. 8.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a településrendezési terv módosításának elvégzésével elkészítésével az Origó Tervművek Kft. vállalkozást bízza meg.

A feladat elvégzésének határideje 2017. november 30.

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a folyamat megindítására, felhatalmazza a szerződés aláírására.

 

 

Határidő: 2016. február 28.

Felelős: polgármester

Végrehajtó: Városfejlesztési csoport

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                  

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2017. február 9.

 

Dr. Horváth Béla jegyző