23/2017. (II. 8.) számú határozat – Az önkormányzat középtávú tervének elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

23/2017. (II. 8.) számú határozata

 

 

A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglalt kötelezettsége alapján az alábbiak szerint határozza meg az önkormányzat 2018-2020. évekre vonatkozó középtávú tervét.

 

1. Saját bevételek:

Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabály – az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a – szerinti saját bevételei:

 

Saját bevételek típusa és azon belül az adott bevételek

Bevétel összege

2018. év

2019. év

2020. év

összesen

a) Helyi adóból és települési adóból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek

 

 

 

 

megnevezése                               azonosító adatai

esedékessége, rendszeressége

 

 

 

 

Magánszemélyek jövedelemadói (Termőföld bérbead.)

2 részletben, 03.15., 09.15.

0

0

0

0

Építményadó bevételei

2 részletben, 03.15., 09.15.

78.000.000

78.000.000

78.000.000

234.000.000

Telekadó bevételei

2 részletben, 03.15., 09.15.

4.000.000

4.000.000

4.000.000

12.000.000

Állandó jelleggel végzett tevékenység miatti iparűzési adó b

2 részletben, 03.15., 09.15.

72.000.000

72.000.000

72.000.000

216.000.000

Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján) bevételei

2 részletben, 03.15., 09.15.

1.400.000

1.400.000

1.400.000

4.200.000

Talajterhelési díj

2 részletben, 03.15., 09.15.

1.500.000

1.500.000

1.500.000

4.500.000

Települési adó

2 részletben, 03.15., 09.15.

3.000.000

3.000.000

3.000.000

9.000.000

Összesen

173.900.000

173.900.000

173.900.000

521.700.000

b) Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek

 

 

 

 

megnevezése,                            azonosító adatai

esedékessége,                         rendszeressége

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

Összesen

0

0

0

0

c) Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel jogcímen belül az érintett bevételek

 

 

 

 

megnevezése,                            azonosító adatai

esedékessége,                         rendszeressége

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

Összesen

0

0

0

0

d) A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek

 

 

 

 

megnevezése,                            azonosító adatai

esedékessége,                         rendszeressége

 

 

 

 

Ingatlan értékesítés

 

6.000.000

6.000.000

6.000.000

18.000.000

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

Összesen

6.000.000

6.000.000

6.000.000

18.000.000

e) Bírság-, pótlék- és díjbevétel jogcímen belül az érintett bevételek

 

 

 

 

megnevezése,                            azonosító adatai

esedékessége,                         rendszeressége

 

 

 

 

bírság

 

2.000.000

2.000.000

2.000.000

6.000.000

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

Összesen

2.000.000

2 000

2 000

6 000

f) A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés jogcímen belül az érintett bevételek

 

 

 

 

megnevezése,                            azonosító adatai

esedékessége,                         rendszeressége

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

Összesen

0

0

0

0

Saját bevételek összesen                                       (a) ponttól az f) pontig)

167.900.000

167.900.000

167.900.000

503.700.000

 

 

 

2. Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

 

Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei: 

 

Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet típusa és azon belül az adott kötelezettségek

Kötelezettség összege

2018. év

2019. év

2020. év

összesen

a) Hitel, kölcsön felvétele jogcímen belül a kötelezettségek

 

 

 

 

megnevezése

azonosító adatai

futamidő

 

 

 

 

MFB konyha 

MFB hitel 

 

3.000.000

3.000.000

3.000.000

9.000.000

Csillag u. 

OTP hitel 

5 év 

10.000.000

10.000.000

10.000.000

30.000.000

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

13.000.000

13.000.000

13.000.000

39.000.000

b) A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala jogcímen belül a kötelezettségek

 

 

 

 

megnevezése

azonosító adatai

futamidő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

0

0

0

0

c) Váltó kibocsátása jogcímen belül a kötelezettségek

 

 

 

 

megnevezése

azonosító adatai

futamidő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

0

0

0

0

d) A számvitelről szóló törvény szerinti pénzügyi lízing igénybevétele  jogcímen belül a kötelezettségek

 

 

 

 

megnevezése

azonosító adatai

futamidő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

0

0

0

0

e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek

 

 

 

 

megnevezése

azonosító adatai

futamidő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

0

0

0

0

f) Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett ellenérték miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek

 

 

 

 

megnevezése

azonosító adatai

futamidő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

0

0

0

0

Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:                                       (a) ponttól az f) pontig)

13.000.000

13.000.000

13.000.000

39.000.000

 

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2017. február 9.

 

Dr. Horváth Béla jegyző