25/2017. (II. 8.) számú határozat – Településrendezési szándék kinyilvánítása, területek lehatárolása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

25/2017. (II. 8.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az alábbi tartalommal a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási terv módosításáról dönt.

 

A módosítás célja és területi lehatárolása:

1.1.       Szabályozási előírások felülvizsgálata a K-E/1/A és K-E/1/B övezetekben (Felvonulási lakótelep) szociális intézmény (idősotthon) kialakítása céljából (beruházó által készítendő beépítési vázlat alapján).

1.2.       Szabályozási előírások felülvizsgálata a K-Z/RK/1-2 övezetekben (Sportpálya) szálláshely fejlesztés (szálloda építés) céljából (beruházó által készítendő beépítési vázlat alapján).

1.3.       Szabályozási előírások módosítása további építési lehetőség érdekében a Gksz-K1 és Gksz-K2 övezetekben, a szabályozási vonalak felülvizsgálata a temető térségében (a vasút alatti közúti átkötés helybiztosításának törlésével).

1.4.       Terület felhasználás és övezeti rend, valamint szabályozási előírások felülvizsgálata Felsőmezőn sportcsarnok és kapcsolódó sport- és rekreációs célú építmények, parkolók elhelyezése érdekében.

1.5.       Előkertben garázsok elhelyezési lehetőségének vizsgálata az Őz utcában.

1.6.       Az Lke-B5 övezet szabályozási előírásainak felülvizsgálata, a Szálloda u. északi oldalán a 10835 és 10838 hrsz-ú ingatlanok Lke-B6 övezetből Lke-B5 övezetbe történő átsorolása.

1.7.       A csónakház (1879/4 hrsz.) bővítési lehetőségének vizsgálata a K-E1 övezetben (beruházó által pontosított elképzelés, esetleg vázlatrajz alapján).

1.8.       Hibajavítások:

a)    Az 52 és 53 hrsz-ú ingatlanoknál hiányzó övezeti jel pótlása.

b)   Övezeti jel pótlása a vasút fölött kialakult üdülőterületen (049/7-15 hrsz-ú ingatlanok).

c)    Vízmű területeknél az övezeti jelölés és a szabályozási előírások egyértelműsítése.

 

 

 

 

Felkéri a Polgármestert a döntés kifüggesztésére, illetve a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő eljárás megindítására.

 

 

Határidő: 2016. február 28.

Felelős: polgármester

Végrehajtó: Városfejlesztési Csoport, főépítész

 

 

 

K.m.f.

                                         

 

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                  

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2017. február 9.

 

Dr. Horváth Béla jegyző