24/2016. (II. 29.) számú határozat – Az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

24/2016. (II. 29.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület Nagymaros Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervét a melléklet szerinti tartalommal – kiegészítve a Gondozási Központ fejlesztése építési beruházással – elfogadja.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a hivatalos honlapon való megjelenésről gondoskodjon, és a beszerzéseket kezdje meg.

 

 

Határidő: 2016. március 31.

Felelős: polgármester, városfejlesztési csoport

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. március 1.

 

Dr. Horváth Béla jegyző