23/2016. (II. 29.) számú határozat – Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításáról hozott döntések áttekintése, megerősítése vagy módosítása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

23/2016. (II. 29.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokra vonatkozó beszámolót elfogadja.

A Szálloda ingatlan együttes tekintetében a végleges döntést az ADHD Alapítvánnyal való együttműködés esetleges lehetősége tisztázását követően, soron következő ülésén kívánja meghozni.

 

 

Határidő: 2016. március 31.

Felelős: polgármester, városfejlesztési csoport

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. március 1.

 

Dr. Horváth Béla jegyző