23/2011. (II. 28.) számú határozata – Komp megközelíthetőségét biztosító forgalmi rend felülvizsgálata

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
23/2011. (II. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a kompközlekedés megközelítő útja kijelöléséről további vizsgálatot követően hozza meg döntését.
 
A vizsgálat  során a városközpont projektre is tekintettel ki kell térni a Fő tér és a Magyar utca felöli egyirányú forgalmi rend visszaállítása következményeire, annak esetleges hétvégi időszakra történő korlátozására, a korábbi forgalmi rend esetleges megfordítására a Fő tér felé történő kihajtással és a Magyar utca felöli két ráhajtó sávval, valamint a szükséges forgalomszabályozási intézkedésekre, a parkolási rend kialakítására.
 
 
Határidő:        2011. március 31.
Felelős:           polgármester
Végrehajtja:   Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport
 
 
 
K.m.f.
                                      
 
              
    Petrovics László s.k.                                                       dr. Horváth Béla s.k.
       polgármester                                                                           jegyző  
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 03. 01.