23/2010. (II. 22.) számú határozata – Napirend elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
23/2010. (II. 22.) számú határozata

A Képviselő-testülete az alábbi napirendet fogadta el:

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2. 2010. évi költségvetési rendelet elfogadása
3. TEUT és CÉDE 2008. évi pályázatainak fel nem használt támogatási összegéről lemondás
4. Civil szervezetek 2010. évi támogatására pályázat kiírása
5. Gondozási Központ 2009. évi beszámolója, 2010. évi tervei
6. Napközis Konyha 2009. évi beszámolója, 2010. évi tervei
7. Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési ház 2009. évi beszámolója, 2010. évi tervei
8. Védőnői Szolgálat 2009. évi beszámolója, 2010. évi tervei
9. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2009. évi beszámolója, 2010. évi tervei
10. Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozatokról
11. Iskolaigazgatói állás betöltésére pályázati felhívás kiírásáról döntés
12. Védőnői állás betöltésére kiírt pályázat elbírálása
13. Nagymaros FC-vel kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása
14. Visegrád Önkormányzatával kötendő megállapodás jóváhagyása
15. Egyebek
– Informatikai szerződésekről tájékoztató
– Ritzl Gábor és Solymosi Diána kérelme
– Önkormányzati ingatlan ingyenes használatához hozzájárulás

16. Sürgősségi indítványok
– Választási hirdetések megjelentetése a Nagymaros című lapban
– Fejlesztési és városüzemeltetési tervek elfogadása
– ÁROP-3.A.1/A-2008-0049 számú szervezetfejlesztési projekt megvalósítása

17. Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása (zárt ülés)

 

 

 

K.m.f.

 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 02. 23.
Jkv. vezető