240/2013. (XI. 25.) számú határozata – Váci út 21. szám alatti képzőművészeti galéria és kávézó bérbeadásáról döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
240/2013. (XI. 25.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Váci út 21. szám alatti képzőművészeti galéria és kávézó bérbeadásáról a döntést a pályázatok bontásának elhúzódása, előterjesztés hiányában a decemberi rendkívüli ülésére napolja.
 
 
Határidő: 2013. december 15.
Felelős: polgármester
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. november 25.
 
Dr. Horváth Béla jegyző