239/2013. (XI. 25.) számú határozata – OTP Bank Nyrt.-vel fennálló támogatásmegelőlegező hitelszerződés (Dézsma utcai présház) lejárati ideje meghosszabbításának kérése

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
239/2013. (XI. 25.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az Önkormányzat és az OTP Bank Nyrt. között 2012. augusztus 29-én, éven belüli lejáratú hitel (MVH által 2049763829 számon nyilvántartott turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímen, a Dézsma utcai présház felújítására elnyert legfeljebb 9 879 135 Ft vissza nem térítendő támogatás megelőlegezésére) igénybevételére létrejött, és 2013. augusztus 28-án módosított, 8 193 324 Ft hitelkeretre csökkentetthitelszerződés 2013. november 30. napjában megjelölt végső lejárati idejét az MVH támogatás kifizetésének csúszására, függőben létére tekintettel kéri meghosszabbítani 2014. március 31. napjáig.
 
Lehetőség szerint kéri továbbá a hitel módosítását támogatásmegelőlegező hitelről
egyéb célú hitelre.
 
Felkéri a polgármestert a döntés megküldésére, egyúttal felhatalmazza a szerződés módosítás aláírására.
 
 
Határidő: 2013. november 30.
Felelős: polgármester
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.
polgármester                                                      
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                 
 
A kivonat hiteléül:
2013. november 25.
 
Dr. Horváth Béla jegyző