241/2013. (XI. 25.) számú határozata – A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére (gépjármű beszerzésre) támogatási kérelem benyújtásának támogatásáról döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
241/2013. (XI. 25.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület megkeresésére elvi támogatásban részesíti az egyesület támogatási kérelmének benyújtását a 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet alapján a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése 2. célterületére (gépjármű beszerzés).
 
 
Határidő: 2013. november 30.
Felelős: polgármester
 
 
                            
K.m.f.
                       
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. november 25.
 
Dr. Horváth Béla jegyző