238/2013. (XI. 25.) számú határozata – Pest Megyei Kormánymegbízott törvényességi felhívásának tárgyalása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
238/2013. (XI. 25.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Pest Megyei Kormánymegbízott PEB/030/1658-1/2013. számú, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondása tárgyban kelt törvényességi felhívását tudomásul veszi, egyúttal jóváhagyja a polgármester 2013. július 31-én e tárgyban a szolgáltatóhoz intézett, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 90. § (5) bekezdése által kötelezően előírt szerződés felmondását.
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. november 25.
 
Dr. Horváth Béla jegyző