237/2013. (XI. 25.) számú határozata – Harangjáték beszerzésére előirányzat elkülönítése

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
237/2013. (XI. 25.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatára a nagymarosi római katolikus templom tornyában digitális harangjáték beszerzésére és telepítésére a 2014. évi költségvetésében az 1.000 e Ft összegű árajánlat egyharmadát biztosítja, azzal a feltétellel, hogy a fennmaradó összeget az egyházközség és civil szervezetek biztosítják, szükség esetén pályázati forrás igénybe vételével.
 
 
Határidő: 2014. január 31.
Felelős: polgármester, gazdasági vezető
 
 
 
K.m.f.
                          
 
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. november 25.
 
Dr. Horváth Béla jegyző