236/2013. (XI. 25.) számú határozata – Mátyás Étkezde Nonprofit Kft. gyermekétkeztetési norma emelési javaslatáról döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
236/2013. (XI. 25.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Mátyás Étkezde Nonprofit Kft. gyermekétkeztetési norma emelési javaslatát megismerve és azt méltányolva úgy dönt, hogy a döntést januári ülésén kívánja meghozni a 2014. évi gyermekétkeztetési finanszírozás pontos összege ismeretében.
 
 
Határidő: 2014. január 31.
Felelős: polgármester, ügyvezető
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.
polgármester                                                       
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. november 25.
 
Dr. Horváth Béla jegyző