233/2013. (XI. 25.) számú határozata – 2014. évi eseménynaptár elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
233/2013. (XI. 25.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a 2014. évi eseménynaptárat a következő rendezvényekkel egészíti ki, amennyiben azok pontos időpontja és tartalma ismert lesz:
a)      Dunakanyar Napja rendezvény júliusban (térségi szinten szervezve, Szent Hedvighez kötve),
b)      kézműves utca a Nagycsaládosok Egyesülete szervezésében a Gesztenyevirág fesztiválhoz kapcsolódóan,
c)      Vacsora fehérben az Egyházközség szervezésében.
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. november 25.
 
Dr. Horváth Béla jegyző