232/2013. (XI. 25.) számú határozata – A Képviselő-testület 2014. évi munkatervének elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
232/2013. (XI. 25.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület 2014. évi munkatervét a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatára a következő kiegészítésekkel fogadja el:
 
1.      A 2014. év fő feladatai közbiztonság pontját a Közbiztonsági Tanács megalakítása alponttal egészíti ki.
2.      Az üléstervet érintően:
a)       a januári ülés a Közbiztonsági Tanács megalakítása című f) ponttal egészül ki, előterjesztő a polgármester,
b)      a februári ülés a Duna-parti strand engedélyeztetése megindításáról döntés című f) ponttal egészül ki, előterjesztője a polgármester,
c)      a májusi ülés a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója c) ponttal egészül ki (a c-e) pontok számozása d-f) pontokra változik), előterjesztő az egyesület elnöke.
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. november 25.
 
Dr. Horváth Béla jegyző