233/2010. (XII. 20.) számú határozata – A Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői munkaköre betöltéséig a vezetői feladatok ellátása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
233/2010. (XII. 20.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület felkéri a Pedagógiai Szakszolgálat vezetőjét és helyettesét, hogy 2011. január 1. napjától a szakszolgálat igazgatói munkaköre betöltésére kiírt pályázat elbírálásáig, és az intézményvezető kinevezéséig az intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott helyettesítési rend szerint lássák el az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat.
 
 
Határidő: 2010. január 1., ill. az intézményvezető kinevezése
Felelős: polgármester, intézmény vezető-helyettese
 
 
 
 
K.m.f.
                                             
 
       
Petrovics László s.k.      
polgármester                                                  
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k. 
jegyző
     
 
 
A kivonat hiteléül:
2010. 12. 21.