231/2013. (XI. 25.) számú határozata – Családi napközi és gyerekjóléti szolgálat felújítása” tárgyban kötött építési szerződés – vállalkozói követeléséről döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
231/2013. (XI. 25.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a „Családi Napközi és Gyerekjóléti Szolgálat felújítása” építési kivitelezése során tett tűzoltósági szakhatósági követelmények megvalósítása miatt a kivitelező Silvo Trade Kft. követelését részben elfogadva nettó 805 305 Ft értékű követelést elfogad, ennek ellenértékére vonatkozó számlát befogadja és 2014. évi költségvetése terhére kifizeti.
 
Felhatalmazza a Polgármester a szükséges megállapodások aláírására.
 
 
Határidő: 2013. december 20., ill. 2014. január 31.
Felelős: polgármester – Városfejlesztési csoport
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.
polgármester                                                       
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. november 25.
 
Dr. Horváth Béla jegyző