Polgárváros királyi panorámával

23/2012. (II. 27.) számú határozata – Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről

2012-03-05

A Képviselő-testület a polgármester lejárt határidejű határozatok teljesítéséről szóló beszámolóját a szóbeli kiegészítésekkel elfogadja.

 

K.m.f.

Petrovics László s.k.      dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                           jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2012. február 28.

 

Last modified: 2012-03-05

A hozzászólás jelenleg zárva.