22/2012. (II. 27.) számú határozata – Napirend elfogadása

A Képviselő-testület az alábbi módosított napirendet fogadta el:

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről
2. Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola Közétkeztetés 2011. évi beszámolója, 2012. évi tervei
3. Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi beszámolója, 2012. évi tervei
4. Védőnői Szolgálat 2011. évi beszámolója, 2012. évi tervei
5. 2012. évi költségvetési rendelet tárgyalása, elfogadása
6. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításáról döntés
7. Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetséghez csatlakozás megerősítése
8. Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezeti tagság és tagdíj vállalása
9. Gazdasági program módosítása
10. Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozatokról
11. Egyebek
a) Az építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló 8/1999. (V. 12.) önkormányzati rendelet módosítása
b) Pályázatokkal kapcsolatos adminisztratív változás
12. Méltányossági ápolási díj megszüntetése (zárt ülés)
13. Gondozási Központ felvételi kérelemről döntés (zárt ülés)

K.m.f.

Petrovics László s.k.       dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                              jegyző

A kivonat hiteléül:
2012. február 28.

Dr. Horváth Béla jegyző