24/2012. (II. 27.) számú határozata – Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola Közétkeztetés 2011. évi beszámolója, 2012. évi tervei

A Képviselő-testület a Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola Közétkeztetés 2011. évi beszámolóját és a 2012. évi terveit megismerte és elfogadja.

 

K.m.f.

Petrovics László s.k.          dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                                 jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2012. február 28.