22/2011. (II. 28.) számú határozata – Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
22/2011. (II. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Polgármester lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóját a szóbeli kiegészítésekkel elfogadja.
 
 
 
K.m.f.
                                
 
                     
    Petrovics László s.k.                                                       dr. Horváth Béla s.k.
       polgármester                                                                           jegyző  
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 03. 01.