22/2010. (II.08.) számú határozata – Pályázat benyújtása: Magyar utcai óvoda felújítása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
22/2010. (II.08.) számú határozata

A Képviselő-testület pályázat benyújtását rendeli el az 1/2010. (I. 19.) ÖM rendeletnek megfelelően a Magyar utcai óvoda infrastrukturális felújításának tárgyában, a tervezett beruházás összköltségének előírt 20 %-os mértékű, legfeljebb 2 400 000 Ft önrész vállalása mellett.

Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: polgármester
Végrehajtja: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport
Határidő: 2010. február 15.

 

Kmf.

 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 02. 09.
Jkv. vezető