230/2013. (XI. 25.) számú határozata – 2013. évi, egyszeri szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet-tervezethez benyújtott módosító indítvány elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
230/2013. (XI. 25.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a 2013. évi, egyszeri szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet-tervezethez benyújtott következő módosító indítványt elfogadja:
1.      A tervezet 1. § (1) bekezdésében a mértékek 56 m3-rel, illetve 857 250 Ft-tal egészülnek ki.
2.      A 2. § a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
Az önkormányzat a támogatás felhasználását helyszíni ellenőrzés keretében jogosult ellenőrizni. A támogatás nem jogszerű használása, értékesítése esetén a kérelmező köteles a támogatás ellenértékét az önkormányzat részére visszafizetni.”
 
A Képviselő-testület egyúttal szorgalmazza, hogy a munkaképes kérelmező lehetőség szerint vegyen részt a szállításban munkavégzéssel.
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. november 25.
 
Dr. Horváth Béla jegyző