231/2010. (XII. 20.) számú határozata – Nagymarosi Diákokért Közalapítvány megszüntetése

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
231/2010. (XII. 20.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Nagymarosi Diákokért Közalapítvány megszüntetéséről hozott 187/2004. (VI. 21.) számú határozatot megerősíti.
Tekintettel arra, hogy az alapítvány céljait a Nagymarosi Iskoláért Alapítvány, valamint a Nagymaros Város Fejlesztéséért Közalapítvány keretében látja el, ezért a tevékenység és forrás nélkül maradt alapítvány a céljait nem tudja már megvalósítani.
Erre tekintettel kéri a Pest Megyei Bíróságtól a közalapítvány megszűnésének megállapítását és nyilvántartásból való törlését.
 
Felkéri a polgármestert a kérelem bírósághoz történő benyújtására.
 
 
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester
 
 
 
 
K.m.f.
                                             
 
       
Petrovics László s.k.    
polgármester                                                    
 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k. 
jegyző
        
 
 
A kivonat hiteléül:
2010. 12. 21.