230/2010. (XII. 20.) számú határozata – Ipoly Eurorégió Határon Átnyúló Együttműködés szövetségben fennálló tagsági jogviszony megszüntetése

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
230/2010. (XII. 20.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az önkormányzat Ipoly Eurorégió Határon Átnyúló Együttműködés szövetségben (egyesületben) fennálló tagsági jogviszonyát megszünteti.
 
A 2010. évi 91 440 Ft összegű, valamint az önkormányzat által ki nem fizetett korábbi évek tagdíját az egyesület érdemi működésének híján nem kívánja megfizetni.
 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a szövetséget értesítse.
 
 
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: polgármester
 
 
 
 
K.m.f.
                                             
 
       
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                      
 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k. 
jegyző
      
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2010. 12. 21.