229/2010. (XII. 20.) számú határozata – Közterületi árusítási lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztató elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
229/2010. (XII. 20.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a jelenleg érvényes közterületi árusítási lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatót tudomásul veszi.
 
 
 
 
K.m.f.
                                             
 
       
Petrovics László s.k.    
polgármester                                                    
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k. 
jegyző
        
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2010. 12. 21.