229/2013. (XI. 25.) számú határozata – Adórendelet áttekintése, esetleges módosítása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
229/2013. (XI. 25.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a 2014. adóévben a helyi adókról szóló 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendeletben meghatározott adómértékeket kívánja alkalmazni, az adómértékeken nem kíván változtatni.
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. november 25.
 
Dr. Horváth Béla jegyző