228/2013. (XI. 25.) számú határozata – Háziorvos, fogorvos által befizetett iparűzési adó felhasználásáról döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
228/2013. (XI. 25.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület e döntés visszavonásáig úgy dönt, hogy a felnőtt háziorvosok, gyermek háziorvos és fogorvos által az önkormányzathoz ténylegesen befizetett előző évi iparűzési adó teljes összegét a tárgyévben az egészségházra fordítja.
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.   
polgármester                                                   
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. november 25.
 
Dr. Horváth Béla jegyző