229/2012. (XI. 26.) számú határozata – Mosoly Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat intézményvezető megbízása

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 1-től a Mosoly Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat intézményvezető munkaköre betöltésére kiírt pályázat elbírálásáig, de legkésőbb 2013. január 31-ig megbízza Horváth Anikó jelenlegi intézményvezetőt az intézményvezetői feladatok ellátásával.

Felkéri a jegyzőt a szükséges munkaügyi okmányok elkészítésére, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Határidő: 2012. december 31.
Felelős: jegyző
Végrehatja: személyügyi ügyintéző

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester
dr. Horváth Béla s.k. jegyző

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2012. november 27.

Dr. Horváth Béla jegyző