227/2013. (XI. 25.) számú határozata – 2014. évi költségvetési koncepció elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
227/2013. (XI. 25.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület Nagymaros Város 2014. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta és a 2014. évi költségvetés összeállításához az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja.
 
A költségvetési rendelet-tervezetet a koncepció alapján, de a 2013. évi teljes évi teljesítés adatai alapján kéri elkészíteni,
 
 
Felelős: jegyző, gazdasági vezető
Határidő: a költségvetési rendelet-tervezet benyújtása
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. november 25.
 
Dr. Horváth Béla jegyző