228/2010. (XII. 20.) számú határozata – Főépítészi vállalkozási szerződés felülvizsgálata

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
228/2010. (XII. 20.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az AXIS Építésziroda Kft.-vel 2004. július 29. napján a főépítészi feladatok ellátására létrejött vállalkozási szerződést jogutódlással meg kívánja szüntetni.
 
A megbízási szerződést jogutódként Varga Csaba főépítésszel kell megkötni, a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően, tartalmazva az összeférhetetlenségre, a minősített adatra és a felelősségre vonásra vonatkozó jogszabályi előírásokra való figyelemfelhívást, előírva a kizárólag személyes teljesítést, közreműködő igénybevételét kizárását, továbbá előírva a főépítészi vizsga letételének kötelezettségét. A felmondási időt 60 napban kell megállapítani.
 
Felkéri a jegyzőt a határozatnak megfelelő megbízási szerződés előkészítésére, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
 
 
Határidő: 2011. január 15.
Felelős: jegyző, polgármester
 
 
 
K.m.f.
                                             
 
        
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     
 
 
 
 
 dr. Horváth Béla s.k. 
jegyző
    
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2010. 12. 21.