227/2010. (XII. 20.) számú határozata – SZMSZ módosító rendelet-tervezethez benyújtott módosító indítvány elfogadása

 

 
Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
227/2010. (XII. 20.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában napirenden lévő rendelet-tervezethez benyújtott következő módosító indítványt elfogadja:
 
A képviselők kérésére az ülés hanganyagát elektronikusan (pendrive, cd) át kell adni (30. §).
 
 
 
 
K.m.f.
                                             
 
       
Petrovics László s.k.   
polgármester                                                     
 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k. 
jegyző
      
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2010. 12. 21.