226/2010. (XII. 20.) számú határozata – SZMSZ módosító rendelet-tervezethez benyújtott módosító indítvány elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
226/2010. (XII. 20.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában napirenden lévő rendelet-tervezethez benyújtott következő módosító indítványt elfogadja:
 
Titkos szavazás lebonyolításához urnát kell alkalmazni (25. §).
 
 
 
 
K.m.f.
                                              
 
       
Petrovics László s.k.   
polgármester                                                     
 
 
dr. Horváth Béla s.k. 
jegyző
       
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2010. 12. 21.