226/2012. (XI. 26.) számú határozata – ZHR Kft. (Zöld Híd Program) komplex hulladékkezelési közszolgáltatása igénybevételével kapcsolatos állásfoglalás

A Képviselő-testület egyelőre nem kívánja igénybe venni az Észak-kelet Pest és Nógrád Megyei Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás, illetve a ZHR Kft. komplex hulladékkezelési közszolgáltatását.

Határidő: 2012. november 30.
Felelős: polgármester

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester
dr. Horváth Béla s.k. jegyző

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2012. november 27.

Dr. Horváth Béla jegyző