225/2012. (XI. 26.) számú határozata – Adórendelet áttekintése, esetleges módosításáról döntés

A Képviselő-testület a helyi adórendelet és az adóbevételek alakulásának áttekintése alapján úgy dönt, hogy a helyi adók mértékét 2013. január 1-től nem kívánja emelni.

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester
dr. Horváth Béla s.k. jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2012. november 27.

Dr. Horváth Béla jegyző