225/2010. (XII. 20.) számú határozata – 2011. évi eseménynaptár elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
225/2010. (XII. 20.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a 2011. évi eseménynaptárt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 
 
 
K.m.f.
                                             
 
       
Petrovics László s.k.   
polgármester 
                                                                                            
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző 
 
 
A kivonat hiteléül:
2010. 12. 21.