Polgárváros királyi panorámával

224/2012. (XI. 26.) számú határozata – A Nagymarosi Piac üzemeltetésében való vonatkozó közreműködésre pályázat kiírásáról döntés

2012-11-29

A Képviselő-testület nem kíván pályázatot kiírni az önkormányzat által fenntartott helyi termelői piac (Nagymarosi Piac) üzemeltetésében való közreműködői feladatok ellátására.

Felkéri a polgármestert a közterület-felügyelő és egy parkoló őr piacfelügyeleti feladatok ellátásával történő megbízására.

Egyúttal a piac házirendjét a következők szerint módosítja:
1. A téli nyitva tartás 8 órától 12 óráig tart.
2. Amennyiben az árus előzetes ellenőrzése az önkormányzat hibájából nem történik meg 6 napon belül, akkor a következő piaci napon árusíthat az árus.
3. A tejtermékre is kiterjed az előzetes ellenőrzés.

Határidő: 2012. november 30.
Felelős: polgármester

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester
dr. Horváth Béla s.k. jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2012. november 27.

Dr. Horváth Béla jegyző
 

Last modified: 2012-11-29

A hozzászólás jelenleg zárva.