224/2010. (XII. 20.) számú határozata – 2011. évi munkaterv elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
224/2010. (XII. 20.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a 2011. évi munkatervet a tervezet következő kiegészítéseivel elfogadja:
 
1.      A településfejlesztés-üzemeltetés fő feladatait ki kell egészíteni az egészségház akadálymentesítésével, felújítása megvizsgálásával, a Dézsma utcai présház felújítás és prés felállítás projekttel, a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatával, a Szent Erzsébet tér folytatásával, a helyi védelem, védett ingatlanok felújításának támogatása feladataival.
2.      A nagyprojektekkel kapcsolatos változásokról minden ülésen a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló keretében történjen tájékoztatás.
3.      A januári ülés napirendjére kell venni a rendőrséggel kapcsolatos feladatok áttekintését, melyről előkészítést Szimon Attila képviselő készít.
4.      A februári ülés napirendjére fel kell venni a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatát, valamint az önkormányzati tulajdonú ingatlanok felmérését, hasznosítási lehetőségei áttekintését.
5.      A márciusi ülés napirendjére fel kell venni az egészségház állapotával kapcsolatos kérdések áttekintését, valamint a Gondozási Központ térítési díjai felülvizsgálatát.
6.      Az I. negyedéves pénzügyi beszámolót a májusi ülés napirendjére kell venni, a féléves pénzügyi beszámolót pedig szeptember 15-ig tartandó rendkívüli ülésen kell tárgyalni.
7.      A Pest Megyei kitüntetésekre való javaslattételt a májusi ülésen kell tárgyalni.
 
 
 
K.m.f.
                                             
 
Petrovics László s.k.   
polgármester  
                                                                                         
 
 
dr. Horváth Béla s.k. 
jegyző
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2010. 12. 21.