224/2013. (XI. 25.) számú határozata – Mosoly Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Családi Napközi Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend, Szakmai programok jóváhagyása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
224/2013. (XI. 25.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi intézményvezetője által az intézmény feladat-ellátási területében bekövetkezett változásnak megfelelően átdolgozott Szervezeti és Működési Szabályzatát, szakmai programját, házirendjét jóváhagyja.
 
Utasítja az intézményvezetőt a működési engedély módosítási kérelem benyújtására.
 
 
Határidő: 2013. november 30.
Felelős: intézményvezető
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.   
polgármester                                                   
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. november 25.
 
Dr. Horváth Béla jegyző