225/2013. (XI. 25.) számú határozata – Gyermekjóléti és családsegítő feladat ellátására létrejött társulási megállapodás felülvizsgálata

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
225/2013. (XI. 25.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés ellátására 2006. január 2-án létrejött társulási megállapodás módosított-felülvizsgált tervezetét azzal a módosítással fogadja el, hogy a társulást Verőce és Szokolya községek önkormányzataival működteti 2013. november 27. napjától, intézmény fenntartó társulás formájában.
 
Felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására, és felkéri a Magyar Államkincstár részére való megküldésére.
 
 
Határidő: 2013. november 30.
Felelős: polgármester
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. november 25.
 
Dr. Horváth Béla jegyző