223/2013. (XI. 25.) számú határozata – Napközi Otthonos Óvoda létszámbővítési kérelméről döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
223/2013. (XI. 25.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének kérelmére engedélyezi az intézményben 2014. január 1-től további egy fő pedagógiai asszisztens alkalmazását a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2. melléklete szerinti finanszírozott létszám keretében.
 
A 2014. évi költségvetés összeállításakor az óvodai létszámot és bér előirányzatot ennek megfelelően kéri tervezni.
 
 
Határidő: 2014. január 1., illetve január 31.
Felelős: intézményvezető, gazdasági vezető
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    
 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. november 25.
 
Dr. Horváth Béla jegyző