223/2012. (XI. 26.) számú határozata – 2013. évi eseménynaptár elfogadása

A Képviselő-testület a 2013. évi eseménynaptár tervezet tartalmát megismerte, és a következő kiegészítésekkel együtt fogadja el:
a) áprilisban a költészet Napja rendezvénnyel,
b) június 4-én a Trianoni megemlékezéssel (szervező Jobbik Nagymarosi Szervezete),
c) a decemberi Fény ünnepe rendezvény megnevezése Fény ünnepe-fény lánc megnevezésre módosul.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Végrehajtja: stratégiai referens, intézményvezető

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester
dr. Horváth Béla s.k. jegyző

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2012. november 27.

Dr. Horváth Béla jegyző