222/2013. (XI. 25.) számú határozata – Háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi feladat-ellátási szerződés-tervezet tárgyalása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
222/2013. (XI. 25.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi feladat-ellátási szerződés-tervezet tárgyalását az érintett orvosokkal való további egyeztetés érdekében – kérve valamennyi kifogásuk, észrevételük írásban történő jelzését – a soronkövetkező rendkívüli ülésére napolja.
 
Felkéri a polgármestert, alpolgármestert és jegyzőt a tárgyalások lefolytatására.
 
 
Határidő: 2013. december 15.
Felelős: polgármester, alpolgármester, jegyző
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.    
polgármester                                                  
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. november 25.
 
Dr. Horváth Béla jegyző