222/2012. (XI. 26.) számú határozata – Képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása

A Képviselő-testület a 2013. évi munkatervét a következő kiegészítésekkel fogadja el:
a) A közbiztonság kiemelt feladat keretében a polgárőrség működésének vizsgálatát, támogatását felveszi,
b) A közterület felújítás, építés tervezését, ütemezését a márciusi ülésen tárgyalja,
c) a közbeszerzési tervet februárban kívánja tárgyalni és elfogadni,
d) a májusi ülésen a negyedéves költségvetési beszámoló évszámát javítja.

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester
dr. Horváth Béla s.k. jegyző

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2012. november 27.

Dr. Horváth Béla jegyző