223/2010. (XII. 20.) számú határozata – 2011. évi adókoncepció elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
223/2010. (XII. 20.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a 2011. évi adókoncepciót elfogadja, egyúttal egyik helyi adónem esetében sem módosítja 2011. január 1-től az adómértékeket.
 
 
 
K.m.f.
                                             
 
       
Petrovics László s.k.  
polgármester 
                                                
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző       
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2010. 12. 21.