222/2010. (XII. 20.) számú határozata – Hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosító rendeletével kapcsolatos módosító indítvány elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
222/2010. (XII. 20.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 5/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában benyújtott rendelet-tervezet
zsákos hulladékszállításra vonatkozó, 500 Ft/zsák összegű módosított díját fogadja el.
 
 
 
K.m.f.
                                             
 
       
Petrovics László s.k.  
polgármester   
                                         
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző  
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2010. 12. 21.