221/2010. (XII. 20.) számú határozata – Napköziotthonos Óvoda létszámbővítési kérelme

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
221/2010. (XII. 20.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda egy fő dajka státusszal történő – a megszűnő közcélú foglalkoztatás miatt – bővítése iránti kérelmét a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatára azzal fogadja el, hogy arra legfeljebb február 28-ig tartó határozott időre kerülhet sor.
 
A költségvetési rendeletben kíván dönteni a státusz végleges engedélyezéséről, amennyiben a munkakör közmunka program keretében nem tölthető be.
 
 
Határidő: 2011. január 1., ill. február 28.
Felelős: intézményvezető
 
 
 
K.m.f.
                                             
 
Petrovics László s.k.  
polgármester
                                                
 
 
dr. Horváth Béla s.k. 
jegyző
       
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2010. 12. 21.